Algemene voorwaarden transport

  • De factuur dient betaald te worden binnen de betaaltermijn.
  • Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een herinneringskost van € 10, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 75) als schadebeding (met maandelijkse rente van 10 %).
  • De termijn om te protesteren is bepaald op 8 kalenderdagen na factuurdatum. Deze dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is van toepassing.
  • Elke overeenkomst wordt bevestigd per mail en is bindend.
  • Wolf Express behoud zich het recht om de leveringsdatum aan te passen naargelang de aanvragen, klant wordt bij wijziging voldoende op voorhand verwittigd.
  • Wolf Express kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer er tijdens de rit vertraging wordt opgelopen door files, ongevallen, weersomstandigheden of overmacht.
  • Indien annulering binnen 5 kalenderdagen voor vertrek behoud Wolf Express het recht een factuur op te maken als schadebeding en dit voor 70 % van het factuurbedrag.
  • Standaard is er 15 minuten wachttijd inbegrepen. Extra wachttijd is € 10 per beginnend kwartier. Voor NIET express leveringen is dit 30 minuten.